املاک صنعتی

اجاره سالن در شهر ری

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش و اجاره سالن و سوله در کمربندی اندیشه

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش و اجاره زمین و سوله در شورآباد کهریزیک

فروش زمین صنعتی
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش و اجاره سالن در شهریار

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

اجاره زیرزمین در شهر قدس

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

اجاره سوله در جاده قدیم قم

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش و اجاره سوله در احمد آباد کهریزک

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

اجاره سالن در مهرآباد

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سالن صنعتی در محدوده خیابان شوش

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در شورآباد

فروش کارخانه
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در کرج یا معاوضه با آپارتمان

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

اجاره سالن در اتوبان بهشت زهرا

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در احمد آباد مستوفی

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

اجاره سوله در امیرآباد صفادشت

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/04/17

فروش یا اجاره کارخانه مواد غذایی در شرق تهران

سرمایه گذاری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/04/4

اجاره کارخانه بسته بندی تخم مرغ ، مرغ و گوشت در کرج

اجاره سوله
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/03/6
مجموع موارد: 50 عدد در 4 صفحه