املاک صنعتی

فروش و اجاره سالن در شهریار

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

اجاره زیرزمین در شهر قدس

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

اجاره سوله در جاده قدیم قم

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

اجاره سالن در مهرآباد

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سالن صنعتی در محدوده خیابان شوش

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

اجاره سالن در مولوی تهران

اجاره انبار
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در شورآباد

فروش کارخانه
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در کرج یا معاوضه با آپارتمان

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در احمد آباد مستوفی

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

اجاره کارخانه بسته بندی تخم مرغ ، مرغ و گوشت در کرج

اجاره سوله
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/03/6

اجاره سوله در باغستان شهریار

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/02/28

اجاره سوله در بزرگراه فتح

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/02/28

فروش و اجاره سوله در شهرک صنعتی پایتخت

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/02/28

اجاره سوله در قرچک ورامین

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/02/28

اجاره مجموعه شامل چند سوله در جاجرود

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/02/28

اجاره انبار در احمدآباد مستوفی

اجاره سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/02/28
مجموع موارد: 21 عدد در 2 صفحه