املاک صنعتی

فروش و اجاره سالن و سوله در کمربندی اندیشه

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش و اجاره زمین و سوله در شورآباد کهریزیک

فروش زمین صنعتی
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش و اجاره سالن در شهریار

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش سوله در بزرگراه فتح

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش و اجاره سوله در احمد آباد کهریزک

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/21

فروش زمین در جاده تهران گرمسار

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش سالن در شهرک قلعه میر تهران

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در شورآباد

فروش کارخانه
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش سوله در کمالشهر کرج

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش سوله در پاکدشت

فروش کارخانه
کارشناس: -
شماره کارشناس: -
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در کرج یا معاوضه با آپارتمان

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش و اجاره سوله در احمد آباد مستوفی

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش سوله در خیابان فداییان اسلام

فروش کارخانه
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش سوله صنعتی در شهرک زاویه فول امکانات

فروش کارخانه
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/03/23

فروش سوله صنعتی در صفا دشت

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/03/3

سوله در طرشت (صنعتی بخصوص صنایع چوبی)

فروش سوله
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/03/3
مجموع موارد: 75 عدد در 5 صفحه