املاک صنعتی

گاوداری در مازندران

فروش گاوداری
کارشناس: خیری
شماره کارشناس: 09334551412
تاریخ: 1396/05/21

مجتمع شترمرغ

فروش گاوداری
کارشناس: فایزیان
شماره کارشناس: 09123189400
تاریخ: 1396/05/18

فروش یا تهاتر مزرعه پرورش ماهی در استان گیلان

فروش گاوداری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/05/1

گاوداری پرواری در قرچک

فروش گاوداری
کارشناس: خیری
شماره کارشناس: 09334551412
تاریخ: 1396/04/31

فروش زمین کشاورزی و دامپروری 50 هکتاری در قزوین

سرمایه گذاری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/04/31

فروش گاوداری 1700 راس شیری در شهریار

سرمایه گذاری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/04/31

فروش کشت و صنعت 300 هکتاری در ورامین

سرمایه گذاری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/02/24

فروش گاوداری 50 راسی شیری در هشتگرد

فروش گاوداری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/02/17

فروش گاوداری 68 راسی شیری در شهریار

سرمایه گذاری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/02/12

فروش گاوداری 50 راسی شیری فعال در گرمسار

فروش گاوداری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/02/12

اجاره یا فروش 7 هکتار زمین در قم

فروش گاوداری
کارشناس: خیری
شماره کارشناس: 09334551412
تاریخ: 1396/02/9

فروش گاوداری 50 راسی پرواری در گرمسار

فروش گاوداری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/01/30

فروش زمین کشاوزری- صنعتی در استان همدان

فروش زمین صنعتی
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/01/28

فروش گاوداری دورگ گوشتی اصیل ایرانی در ابهر زنجان

فروش کارخانه
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/01/28

فروش گاوداری 100 راسی شیری در نظرآباد

فروش گاوداری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/01/28

فروش گاوداری شیری 100 راسی در شهریار

فروش گاوداری
کارشناس: آدامون
شماره کارشناس: 09125036459
تاریخ: 1396/01/26
مجموع موارد: 34 عدد در 3 صفحه